!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Avfall och återvinning

 Idag är avfall inte längre sopor, utan istället en resurs som alltmer tas tillvara. Av allt som återvinns kan nya saker produceras och på så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar.

 

I vår förening har vi ett stort och fint soprum. Men där får inte allt slängas. Varje kärl har en särskild funktion. Det är viktigt att du håller dig till den indelning som är markerad på väggen ovanför varje kärl. Det kostar mycket pengar för föreningen om sopkärlen måste sorteras på nytt på grund av att fel saker slängs i kärlen. Merkostnaden belastar sedan allas avgift. Det är bättre att använda pengarna på annat sätt - exempelvis sänka avgiften.

 

Så här ligger det till: Ragnsells hämtar bostadsrättsföreningens sopor kontiuerligt. De sopor de hämtar är:

 • Hushållsavfall
 • Hårda plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Tidningar

Annat avfall som exempelvis bildäck, avdankade bokhyllor, bord, stolar, datorer, elsladdar, Tv-apparater, batterier etc. måste du själv ta ansvar för. Sådant får inte slängas i soprummet.

 

 

 Du själv måste därför ta ansvar för de sopor som inte soprummet är avsett för. Du kan få mer information om hur du skall slänga dessa genom att gå in på Stockholms Stads hemsida.

  

 Vilket avfall är vad?

 • Hushållsavfall i soppåsar. Soppåsen är till för hushållsavfall. Det vill säga avfall som uppkommer i hushållet och som blir över då du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar och tidningar. Kvar har du en soppåse med hushållsavfall, till exempel matrester, mjukplast, kattsand, blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, bomull, snus, tobak, cigarettfimpar, gummiband, snören och hushållspapper.
 • Hårda plastförpacknignar. Endast förpackningar, rena och torra. Dunkar och flaskor. Ta av korkar och kapsyler. Hårda plastförpackningar kan bli allt från bullerplank till diskborstar och blomkrukor.
 • Pappersförpackningar.

Förpackningar av papper till exempel mjölk- och flingpaket, färdigmatsförpackningar, hundmatsäckar, sockerpåsar, skokartonger och hushålls- och toarullar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning och kan på så vis bli nya förpackningar.

Gör så här:

 • Platta till och vik ihop förpackningar och kartonger
 • Lägg mindre förpackningar i större.

I behållarna för pappersförpackningar ska du INTE lägga:

 • Tidningar, reklamblad och liknande. Dessa läggs i behållaren för tidningar.
 • Kuvert läggs i hushållsavfallet.
 • Stora kartonger som inte ryms i behållarna får inte ställas vid sidan av kärlet. Dessa skall lämnas på stadens återvinningscentraler eller skäras upp i bitar så de får plats i kärlen.
 • Metallförpackningar. Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Konservburkar, aluminiumburkar och värmeljushållare. Lock på tuber kan sitta kvar. Blir nya förpackningar.
 • Färgade glasförpackningar. Rengjorda och torra flaskor och burkar. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Blir nya förpackningar.
 • Ofärgade glasförpackningar. Rengjorda och torra flaskor och burkar. Undvik främmande föremål som kapsyler och lock. Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Blir nya förpackningar.
 • Tidningar. Tidningar är till exempel dagstidningar, veckotidningar, telefonkataloger, reklamblad och vanligt skrivpapper.

 

Uppdaterad 2018-02-18 av Mattias W