!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Felanmälan

Brand eller allvarlig olycka anmäls direkt till 112.

Fel eller brister i fastigheten som kräver omedelbar åtgärd anmäls direkt på telefon till nedanstående. Det kan gälla en nödsituation eller vår säkerhet, t ex om någon fastnat i hissen, att hissdörr strejkar eller att lås i ytterdörr inte fungerar. Det kan också gälla att förhindra omfattande skador i fastigheten, t ex vid vattenläcka.

Fastighetsskötare - NKG
0771-114040 - (dygnet runt)

Hiss - ThyssenKrupp Elevator Sverige AB
0200-887878 - (dygnet runt)

 

Övriga fel och brister, t ex klagomål på ljud, lukt, värme, avlopp etc skall anmälas till styrelsen, som beslutar om vidare åtgärder, t ex utredning eller att åtgärda direkt. Anmälan ska alltid göras med mail eller brev.

Observera!
Om du anlitar fastighetsskötaren för egna behov för att undersöka eller åtgärda sådant som ligger inom ditt ansvarsområde får du själv bekosta åtgärden.

Samma gäller om du anlitar hissfirman för att t ex hämta upp nycklar som råkat ramla ner i hisschaktet eller för att få hjälp vid transport av större föremål.