!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Trivselregler

Antagna av BRF:s styrelse den 01/10 2012                         Lindhagensterrassen 1


Trivselregler

Målet med dessa regler är ett lugnt och bra boende, där vi trivs med vår miljö och våra grannar.

Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap med många fördelar. I vår bostadsrättsförening såsom i all gemenskap finns det regler för att allt skall fungera. Reglerna innefattar framför allt hur vi respekterar och tar hänsyn till varandra och att vi tänker på säkerheten.

Trivselreglerna utgår från föreningens stadgar om vilka rättigheter och skyldigheter vi som bostadsrättsinnehavare har för att vi alla ska trivas och känna oss säkra i föreningen.

Som bostadsrättshavare måste du följaktligen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämrar deras boendemiljö. Du måste göra allt som fordras för att hålla rent och snyggt, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Du rättar dig efter de särskilda regler som föreningen antagit. Du håller noggrann tillsyn över att dessa regler också respekteras av dina gäster eller av de som eventuellt hyr din lägenhet i andra hand.

Särskilda regler för användning av gemensamma utrymmen som soprum, tvättstuga, barnvagns- och cykelrum mm hittar du under respektive rubrik. Där finns även regler och råd för brandskydd och säkerhet. Där hittar du också regler och råd för skötsel för fördelning av ansvaret för underhåll och användning av din lägenhet.

 

Säkerhet
Det är viktigt att vi håller dörrar och fönster i gemensamma utrymmen som entréer, barnvagns- och cykelrum, soprum och förråd stängda och låsta för att förhindra inbrott. Se till att dörren går igen efter er och ser ni en entrédörr stå öppen så stäng den! Släpp inte in obehöriga i huset utan var säker på att de antingen bor i huset eller ska hälsa på någon som bor i huset. Var rädd om dina nycklar och brickor.

 

Störande ljud
Hänsyn och respekt till våra grannar är viktigt när man bor så nära varandra som man gör i en bostadsrättsförening. Det är inte acceptabelt att ha en så hög ljudnivå i den egna lägenheten så att man stör sina grannar. Självklart kan det finnas undantag när man arrangerar en fest eller genomför någon form av renovering. Det är då viktigt att notera att detta inte får förekomma mellan kl 22.00 och 07.00.

Om du av någon anledning skulle vilja göra undantag från denna regel, samråd då med dina grannar för ett medgivande. Lika självklart är naturligtvis att man inte kan ha fest eller genomför renoveringar återkommande och störa sina grannar. Ska du ha någon tillställning så meddela gärna dina grannar i god tid så ökar förståelsen för en tillfälligt ökad ljudvolym. Om du tycker att någon stör, tala med andra grannar och hör om de också blir störda och gå gemensamt och ring på och tala om det för grannen som stör – oftast är det inte meningen att störa. Om störningarna upprepas och tillsägelse inte hjälper och du önskar gå vidare måste du noggrant följa den instruktion som du finner under ”Procedur vid störning”.

Läs mer på sidan Procedur vid störning (lösenordsskyddad).


Rökning
Rökning är förbjudet i entréer, trappor och hissar. Om du röker på balkongen kan det skapa sådana olägenheter att det strider mot rådande lagstiftning (BRL 7 kap. 9 §). Tänk på grannarna när du eller gäster röker på balkongen då röken sprider sig och kan störa grannarna. Att kasta fimpar från balkongen är förbjudet. Det både skräpar ner på grannens balkong eller uteplats och ökar brandrisken.

 

Djur
Hundar ska alltid hållas i koppel och får inte rastas på gården. Innehav av reptiler och giftiga djur ska anmälas till styrelsen.

Om du får ohyra såsom mjölbaggar, silverfisk eller liknande småkryp, kontakta styrelsen som har en försäkring som kan täcka en sanering.

 

Balkonger
Blommor på balkongen är trivsamt och vackert men tänk på att blomsterlådor skall hängas på räckets insida. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

Grilla med försiktighet på balkongerna så att inte grannarna får in rök och matos. Använd gasol- eller allra helst elgrill. Kolgrillar är inte tillåtna. Då grillos kan störa grannarna (via friskluftsintagen som är placerade ut mot balkongen), så tillämpar vi en lösning som bygger på att grillning begränsas till 1 gång/vecka. På så vis hoppas vi kunna tillgodose allas intressen utan att det blir för stora obehag för våra medlemmar.

 

Inom- och utomhusmiljö
Två gånger om året hjälps vi åt att städa vår yttre och inre miljö. Det är en uppskattad dag då du får träffa dina grannar och vi avslutar dagen med gemensam korvgrillning. Det är viktigt att vi alla kontinuerligt hjälps åt att hålla vår utemiljö snygg och välvårdad. Kasta inte skräp på marken. Om någon annan har gjort så - ta helst bort det! Ring gärna till kommunen om papperskorgar är fulla i vårt närområde.

Lägg inte ut mat till kaninerna! På grund av snälla människor som har gjort det har antal råttor ökat och blivit ett problem för andra fastigheter och det vill vi inte ska hända här.

Regler för användning av gemensamma utrymmen som soprum, tvättstuga, barnvagns- och cykelrum mm hittar du under respektive rubrik här på hemsidan.

 

Postfacken
Kontakta styrelsen om du vill göra en ändring av namnskylten vid postfacket eller vid din dörr (info@brflindhagensterrassen.se).

Posten respekterar om du på ditt postfack har en röd knapp som betyder att ingen reklam önskas. Kontakta styrelsen för att få en röd knapp.

Tyvärr respekterar inte alla med gratistidningar och andra reklamutdelare den röda knappen. Om du får oönskad post i din brevlåda måste du själv kasta den i papperssoporna eller sända tillbaka den till avsändaren. Ingen städar upp efter dig om du lämnar oönskad post, gratistidningar etc vid postfacken och det ökar dessutom brandrisken.