!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Brandskydd och säkerhet

Brandskydd


Föreningens ansvar

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (kap2, paragraf 2) ska föreningen i egenskap av fastighetsägare arbeta systematiskt med brandskydd. Föreningen kommer att bedriva det systematiska brandskyddsarbetet genom att:

  • regelbundet genomföra brandskyddsinspektioner
  • fastighetsskötare regelbundet inspekterar brandskyddsutrustning och apparater, portuppgångar och allmänna utrymmen
  • säkerställa att utrymningsvägar är korrekt utmärkta, framkomliga och dokumenterade
  • verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet


Ditt ansvar

Medverka direkt till ett bra brandskydd och vår gemensamma säkerhet genom att försöka förebygga brand och att underlätta utrymning om brand uppstår. Följande är en sammanfattning av gällande råd och anvisningar. Mer information hittar du på www.msb.se - ”Brandsäkerhet i flerbostadshus”

Förebyggande åtgärder:

  • Kolla att du har en fungerande brandvarnare genom att trycka på testknappen. Du måste själv byta batteri när det behövs, kanske en gång per år.
  • Skaffa gärna en brandsläckare (pulver-, typ 43A233BC) och brandfilt
  • Grilla inte på balkongen med annat än gasol- och el-grillar (se vidare nedan)
  • Var varsam med levande ljus

 

Om det börjar brinna i din lägenhet

Agera direkt
Eftersom en brand kan växa fort gäller det att agera direkt. Det är när branden fortfarande är liten som man har chans att släcka själv. Tänk igenom före hur du ska bete dig och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK

Brand i kläder
Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på golvet. Om man står upp eller springer runt sprider sig branden snabbare och dessutom ökar risken för brännskador i andningsvägarna. Släck elden genom att slänga en filt eller liknande över personen. Täta till mot kroppen från huvudet och neråt så att branden kvävs. Det är viktigt att det du släcker med är gjort av naturmaterial. Konstfibrer, som till exempel fleece, tar lätt eld.

Brand i kastrull
Skulle det börja brinna i en kastrull, ytta den från plattan och kväv branden med ett lock. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i TV
Vid brand i TV:n, dra ut kontakten. Släck med en handbrandsläckare eller genom att hälla på vatten.

Annan brand
Är branden liten, försök att släcka, men ta inga onödiga risker. Finns handbrandsläckare till hands: ryck ur sprinten, närma dig branden i låg ställning och spruta mot det som brinner, inte mot lågorna. Håll dig under röken.

När du inte kan släcka själv
Har du ingen möjlighet att släcka på ett säkert sätt är det viktigaste att du snabbt tar dig ut. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Om det brinner utanför din lägenhet
Stanna i din lägenhet, stäng dörrar och fönster, täpp till luftintaget under fönstren om rök kommer in där. En lägenhetsdörr står normalt emot en brand i cirka 30 minuter. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus och använd aldrig hissen vid brand.
Ring 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret eller balkongen.

Observera särskilt:
Barnvagnar eller annat får inte placeras i gemensamma utrymmen som entréer, trappor och på våningsplan, brandförsvaret anser att det utgör en fara och att det kan vara hinder för säker utrymning.

Grillning
Använd gasol- eller helst elgrill. Kolgrillar eller engångsgrillar är inte tillåtna (Obs! begränsad användning med hänsyn till grannar, se under ”Balkonger”).
Brandförsvaret bedömer dock ”att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong är livsfarligt. Förutom att man kan orsaka en brand kan man också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Vi rekommenderar därför starkt att man inte grillar på balkongen. Om det är nödvändigt ska det vara med en elektrisk grill”.

Brandfarliga varor hemma
Regler och rekommendationer ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Exempel på brandfarliga varor är tändvätska, T-röd, bensin, aceton, lacknafta, förtunning, koncentr spolarvätska, lampolja, gasol och de flesta sprayburkar. I din lägenhet eller på inglasad balkong får du ha en gasolbehållare av högst 5 liters storlek, på ej inglasad balkong som mest 26 liter (P11).
Generellt får ditt innehav inte vara större än hushållets behov eller egen förbrukning. Det innebär att om du inte kan styrka ditt behov, får ingen brandfarlig vara förvaras i bostaden. Ingen förvaring av brandfarlig vara är tillåten i lägenhetsförråden.

 

Inbrottsskydd och lås

Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen som entréer, barnvagns- och cykelrum, förråd etc. stängda och låsta för att förhindra inbrott. Se till att dörren går igen efter er och ser ni en entrédörr stå öppen så stäng den!

Våra lägenhetsdörrar har hög skyddsklass (3) och är mycket motståndskraftiga mot inbrott. Om tjuven kommit in genom balkong eller fönster, går det inte att komma ut genom lägenhetsdörren utan nyckel om du skjutit ner den lilla knappen i dörrfalsen ovanför den raka kolven innan du går ut och låser dörren.

Lägenheter i markplanet: Lås fönster och dörrar med nyckel när du sover eller inte är hemma, ”skylta” inte med dyrbarheter.

Var rädd om dina nycklar, anmäl omedelbart förlust till styrelsen!

Nyckelservice

För att beställa extranycklar till lägenheten eller förrådet vänder ni er numer till Kungslås AB, Fleminggatan 23 (mittemot Trygg Hansa) med öppettider må-fre 8-18. Glöm inte att ha med ert lägenhetskontrakt, upplåtelseavtal eller motsvarande som behövs för att få beställa.

Du måste kunna legitimera dig och visa upplåtelseavtal eller motsvarande intyg(köpekontrakt, kvitto på betald månadsavgift) på rätt till lägenheten.