!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Din lägenhet

Fördelning av ansvar för underhåll samt skötsel- och bruksanvisningar hittar du under rubriken "Bo i bostadsrätt -> Ansvar för underhåll".

Om du anlitar fastighetsskötaren för att utföra sådant som du ansvarar för, får du själv betala honom.


Var aktsam om och vårda din lägenhet, liksom föreningens egendom i övrigt.


Åtgärda omedelbart skador som hör till din lägenhet t.ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Var noga med att ha koll i våtrum/badrum- läckage och vattenskador ger mycket obehag för den drabbade och är mycket kostsamt!
Anmäl skador och brister som gäller gemensamma utrymmen och anläggningar till styrelsen. 

 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp skåp eller byta ut vitvaror i köket. Det ska alltid vara "fackmannamässigt" gjort! Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. För vissa förändringar kan det också behövas bygglov. 

Tänk på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör utföras under dagtid.

 

Värme

Värmen på elementen styrs centralt efter temperaturen ute, målet är att det ska vara c:a 20 grader inne. Du kan själv påverka temperaturen i rummen med hjälp av termostaten på elementen, från helt avstängd till max(=läge 7). På den andra änden av elementet sitter en skruv. Om elementet känns kallare upptill än längre ner ska du öppna skruven och släppa ut luft som samlats där. Stäng när vatten kommer.

Vatten

Avstängning av vatten i lägenheten gör man bakom spegeln i badrummet. Skjut spegeln åt sidan och öppna luckan bakom så hittar du två av-stängningskranar (för kall- respektive varmvattnet).

Avlopp

Man måste då och då rensa avloppen och du ansvarar själv enligt våra regler för ledningar inom lägenheten. Diskbänk och tvättställ har vattenlås under som skruvas isär och lossas före rensning.
I badrum med badkar tar man först bort avloppsröret från badkaret, flyttar ut karet, tar bort silen, lyfter upp insatsen i brunnen och rensar. Insatsen har en ögla som man kan lyfta i, ibland kan man behöva ett verktyg.
Observera att, när insatsen sätts tillbaka, måste den tryckas ned helt så att gummipackningen tätar och stoppar avloppslukten.
Alternativt kan du på egen bekostnad be vår fastighetsskötare om hjälp.

Ventilation 

Du får inte ändra på ventilationsdonen som sitter i väggarna. Det orsakar obalans i ventilationssystemet och problem i andra lägenheter.

Bakom dina element i sovrum och vardagsrum sitter luftintag som ger bostaden filtrerad och förvärmd friskluft. Där finns ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften. För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska filter bytas ut med jämna mellanrum. De bör bytas varje år.

Du måste själv byta dessa filter för under fönstren. De bör bytas varje år. filter köper du från Folkfilter AB, tfn o8 53170010 (artikelnr 105) eller från Acticon AB tfn 036 370790 (art nr F7-310). 

Så här byter du filter:

1. Öppna luckan i luftintagets överkant. Det gör du genom att ta tag i flikarna på luckans kortsidor och dra den åt dig. Om det är lite trögt, hjälp till med en skruvmejsel!

2. Lyft upp det gamla filtret genom öppningen (ta tag i fliken, en pincett underlättar).

3. För ner det nya filtret i öppningen. Filtrets etikett ska vara vänd inåt mot rummet.

4. ”Tumgreppet” på filtrets ram viks utåt. Se till att filtret lutar mot elementet. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast. Viktigt! Kolla att luckan tätar utan springor!

Förbrukade filter behandlas som vanligt brännbart avfall och kastas i hushållssoporna. Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el.

Lister i fönster och balkongdörr

Du ansvarar själv för att listerna är i gott skick.  Den inre listen, som tätar mot karmen, förhindrar drag utifrån. 

Mellan fönsterbågarna finns ännu en list som ska förhindra damm att komma in mellan glasen. Den kan smulas sönder på grund av ålder och om du vill byta den så bör du tänka på följande:

  1. Listen måste vara lite större än springan mellan fönsterbågarna (cirka 10 mm) och tåla dagsljus och sol, välj EPDM-kvalitet eller motsvarande.
  2. Ta bort den gamla listen med ett verktyg (t ex stämjärn) och såpvatten.

Köptips: Kuntze & Co AB, Västbergavägen 19, 08 6579000 (det kan vara svårt att hitta rätt list i de vanliga byggvaruhusen).

Vill du inte göra det själv: anlita hantverkare eller vår fastighetsskötare NKG.

 

 

Uppdaterad 2017-10-15