!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Andrahandsuthyrning

Anvisningar om andrahandsuthyrning

Andrahanduthyrning betyder att du låter någon bo i din lägenhet utan att någon av ditt hushåll bor där samtidigt. Längden av perioden eller storleken av andrahandshyran har ingen betydelse om överlåtelse ska anses som andrahandshyrning.

Vid uthyrning i andra hand gäller följande:

1. Den som vill hyra ut sin bostad i andra hand måste ha tillstånd från styrelsen.

2. Styrelsen ger tillstånd till uthyrning som mest för ett år i taget.

3. Den som vill hyra ut i andra hand ansöker om detta hos styrelsen genom att fylla in den blankett som finns på hemsidan och lägga den i föreningens brevlåda (nere vid brevlådor i foajén - det står BRF Lindhagensterrassen 1 på den). Ansökan inlämnad på annat sätt behandlas inte.

4. Du måste ange skäl för uthyrning. Vanliga skäl kan vara arbete/studier/vistelse på annan ort; sjukdom; uthyrning till egna barn eller närstående.

5. Det är du som medlem som fortfarande ansvarar för att avgiften till föreningen blir betald i tid och att du får betalningsanmärkningar om detta inte sköts. Du får inte byta ut namnskyltar på brevlådan och dörren.

6. Det är du som medlem som ansvarar för att din hyresgäst följer föreningens ordningsregler.

7. Styrelsen meddelar sitt beslut om andrahandsuthyrningen skriftligen. Föreningen tar en stadgeenlig avgift under hyresperioden. Du har rätt att överklaga styrelsens beslut hos Hyresnämnden.

Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning

För en längre period, dock max 1 år i taget:

  • arbete/studier/vård av anhörig på annan ort till vilken man inte kan pendla
  • uthyrning till egna barn som t ex ska studera
  • om man har för avsikt att bosätta sig i lägenheten efter pensionering
  • om bostaden är svårsåld på grund av marknadsläget
  • uthyrning till närstående, alltså inte enbart till egna barn

För en kort period, max 1 månad i taget, dock ej upprepade gånger under en 12 månaders period:

  • vistelse på annan ort

Styrelsen ger inte samtycke för uthyrning i kommersiellt syfte eller när det är befogat att befara störningar från hyresgästen.

Dokument

Avtal_om_upplatelse_av_bostadsrattslagenhet_i_andra_hand.pdf 2015-12-18