!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Balkonger - inglasning och markiser

1. Balkonger med bygglov för inglasning:

Bygglov finns för vissa balkonger enligt byggnadsnämndens beslut. Vilka balkonger som omfattas av beslutet framgår av ritningar som föreningen har.

Brh anmäler önskad inglasning till Brf och redovisar ritningar och beskrivning till föreningen.

Brf granskar och beslutar.

Brh är ansvarig för åtgärder och utförande enligt punkt 3 nedan.

 

2. Balkonger utan bygglov:

2.1 balkonger med tak som bildas av balkongen ovanför: 
Brh anmäler önskad inglasning till Brf och redovisar ritningar och beskrivning till föreningen.

Brf granskar och beslutar.

Brh söker bygglov (se oven) om Brf tillstyrker.

Brh är ansvarig för åtgärder och utförande enligt punkt 3 nedan.


2.2 balkonger utan tak:
Om och när behov finns, anlitar Brf konsult/leverantör som gör förslag efter Brf:s riktlinjer.
Om Brf får bygglov, anmäler Brh önskad inglasning till Brf och redovisar ritningar och beskrivning till föreningen.

Brf granskar och beslutar.

Kostnaden utdebiteras på Brh vid anmälan till Brf.

Brh är ansvarig för åtgärder och utförande enligt punkt 3 nedan.

 

3. Gemensamma regler för utförandet av inglasningen:

Brh ansvarar för att utförandet överensstämmer med redovisade och godkända handlingar.

Glasluckorna ska monteras kant mot kant, dvs utan vertikala metallprofiler. Metallprofiler upptill och nedtill ska vara målade i kulör NCS S 6500-N.

4. Leverantörer av inglasning

Begär offert från i första hand LUMON AB, ALNOVA AB och NIKA INGLASNING AB. Skicka med föreningens formulär och be dem underteckna och bekräfta att deras produkt överensstämmer med föreningens krav.
Formuläret hittar du här nedan.

 

5. Markiser:

Brh redovisar ritningar och beskrivning till föreningen.

Brf granskar och beslutar.

Markisväv skall vara i beige färg, lika Sandatex nr 52 (firma Allt i solskydd AB).

 

Dokument

Formulär balkonginglsning.pdf 2015-10-10