!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Lindhagensterrassen 1

Elektroniska nyckelbrickor

Föreningen går nu över från nycklar till personliga elektroniska nyckelbrickor för att öppna entredörrarna på plan E och 5. De elektroniska nyckelbrickorna kommer dessutom att kunna användas för att förbättra informationen till medlemmarna, boka tvättstuga för den som så önskar och access till garaget för den som har garageplats.

Nyckelbrickornas funktion knyts samman av en dator. Hur föreningen handhar dessa datauppgifter regleras av personuppgiftslagen (PUL).

Föreningsstyrelsen har genom ett särskilt beslut reglerat hur handhavandet kommer att ske av datauppgifterna. Ta del av denna information. Se nedan information om nyckelbrickorna.

Dokument

Kvittens nyckelbrickor_tillträde till tvättstuga.pdf 2013-06-11
Informationsblad_nyckelbrickor.pdf 2013-06-10